KUNDALINI JOGA

(jóga vědomí, nebo také Raj jóga tj. Královská sjednocující disciplína) je velmi mocná, účinná, dynamická jóga podpořená hudbou, zpěvem manter, pranayam (dechových cvičení), bandhas (tělesných uzávěrů), asán (tělesných pozic) a meditací. Dovoluje odblokování energetických kanálů, zlepšuje cirkulaci prány v těle a vyvažuje emoční těla žáka. Kundalini jóga je nejrychlejší cestou k transformaci, světlu, jednotě a osvícení. Buduje vyvážený vztah mezi tělem, myslí a duší.

Existuje 22 forem jógy. Každá z nich klade důraz na jednu část celku. Některé kladou důraz na použití těla (Hatha jóga), jiné se zaměřují na použití zvuku (Laya jóga, Mantra jóga) nebo využívají vizuálních forem jako Jantra jóga. Kundalini jóga využívá všechny tyto techniky a tak se pozitivní efekt a síla transformace jednotlivých forem násobí. Pro svou účinnost byla po tisíciletí tajnou naukou jen pro nejvyšší kastu společnosti - Raj. Bezpochyby jeden z nejefektivnějších nástrojů k adaptaci na změny, které nám přináší právě začínající „Éra Vodnáře“.

Praktikování Kundalini jógy přináší zvýšení životní energie žáka se zřetelem na správné držení těla. Umožňuje rozvinutí studentova vědomí více spojeného s intuicí a vnitřní moudrostí. Jak v pravidelných hodinách, tak v intenzivních kurzech kundalini jógy skupinová energie dovoluje otevření čtvrté čakry, čímž se spontánně tvoří atmosféra opravdové sounáležitosti, jednoty a přátelství mezi účastníky.

 

YOGI BHAJAN

narodil se jako Harbhajan Singh Puri v Indii, v současném Pakistánu, 26. srpna 1929. Jeho otec byl ajurvédský lékař, od něhož se naučil principy jógické výživy a blahodárnou moc stravy jako přírodní medicíny. V osmi letech se stal žákem velkého Mistra, Sant Hazary Singha, pod jehož neúprosným vedením dosáhl mistrovství v kundalini józe ve svých šestnácti letech. V roce 1947 při rozdělení Indie došlo k evakuaci vesnice, kde Yogi Bhajan vyrůstal, protože se měla stát součástí Pakistánu. Jako mladík, u nějž byly rozeznány vůdčí schopnosti, byl pověřen dovést víc než tisíc lidí rozbouřenou zemí do bezpečí v Dillí. Poté prošel Harbhajan Singh výukou mnoha mistrů, světců a sadhů Indie. Studoval v Ashram de Shivananda v Rišikéši védskou filosofii a různé školy Hathajógy.

Studoval komparativní religionistiku a védskou filozofii a dosáhl magisterského titulu v ekonomii na Pandžábské univerzitě. Později absolvoval doktorské studium komunikační psychologie na Univerzitě humanistických studií v San Franciscu. Na západ odjel v roce 1968 a to jak říkal né proto, aby sbíral studenty, ale proto, aby stvořil učitele. Čemuž zasvětil svůj život. Stal se vůdčí osobností v rámci komunity, náboženského hnutí i ve světě podnikání, a to s vynikající pověstí člověka míru, moudrosti a soucitu. Vydal více než třicet knih nejrůznějšího zaměření od spirituality a vědomí po komunikaci a psychologii. Založil řadu potravinářských společností, které vyrábějí a distribuují přírodní produkty vycházející z jeho učení. Jako Siri Singh Sahib, čili Sikhský vůdce na západní polokouli, se setkal s papežem Janem Pavlem II a spolupracoval s Dalajlámou a cantenburským biskupem na podpoře světového míru.

V turbulentní, drogami omámené kultuře 60. let se Yogi Bhajan jako první obrátil k mládeži. Uvědomil si, že experimentování s drogami a „jiným stavem vědomí“ vyjadřuje hlubší touhu zažít celostní, osvobozující smysl bytí a touhu po rodině, po spojení se sebou samým a ostatními. Poté co mladí lidé zjistili, že chemikálie poskytují, v lepším případě, pouze levnou náhražku pokojné vnitřní eufórie, kterou mohou získat pomocí kundalini jógy, a v horším případě vedou k oslabujícím vedlejším projevům na fyzické a duševní úrovni, začali se na jeho lekce hrnout. Vytvořil rodinu, známou jako 3HO (Healthy, Happy, Holy Organization) a centra 3HO začala brzo vyrůstat po celých Státech a po světě jako houby po dešti. Zažehl hnutí, jehož mnohé výhonky si našly cestu do naší kultury. Yogi Bhajan byl průkopníkem a po více než 40 letech cíleného úsilí organizací 3HO a Kundalini Research Institute jsou jóga a meditace na Západě všeobecně přijímány. Za tento zájem nevděčí jen ověřeným přínosům jógy a meditace, ale i rostoucímu zájmu veřejnosti o spiritualitu a zdravý životní styl. Yogi Bhajan opustil své fyzické tělo 6. října, 2004, ve věku 75. Pro mnoho lidí ale „nezemřel“, protože je svými vibracemi stále přítomen.

 

HATHA JOGA

je starobylá tradiční psychosomatická technika, která dovoluje postupné přibližování k fundamentálním aspektům praktiky jógy a dosáhnutí ideálního zdraví a zdravotního stavu bez bolestí skrze ovládnutí těla. Hatha joga pomáhá nastolit rovnováhu mezi tělem, myslí a duší (vyšší já) a dává žáku poctivý a solidní základ pro kterýkoli jiný styl jógy (Ashtanga jóga, Bikram jóga, Hot jóga, Power jóga atd.) který bude nejvíce vyhovovat jeho osobnosti.

Hatha joga za pomoci technik suryanamaskar (pozdrav slunci), pranayama (dechová cvičení) a asana (tělesná cvičení) rozvíjí fyzickou sílu, rovnováhu, lehkost, harmonii a koncentraci v našem těle. Je vhodná pro kohokoliv, kdo si přeje věnovat se józe, stejně tak jako pro každého, kdo trpí nějakým patologickým nedostatkem spojeným s biomechanikou těla. Nejčastější civilizační patologií je bolest zad, bolest hlavy, bolesti páteře a v neposlední řadě bolesti duše tj. deprese, stavy úzkosti apod.

 

Meditace

Z 8 větví stromu jógy je meditace bezpochyby tou, která sjednocuje a dává smysl všem ostatním. Meditace je úžasná technika sebepoznání a lepšího porozumění fungování naší mysli a zákonů, které řídí vesmír a veškeré stvoření.
Úspěch, štěstí a blahobyt jsou výsledkem mistrného ovládnutí mysli. Mysl je sluha duše (Atman). Když je mysl sladěna s duší, potom si uvědomíme všechny myšlenky, které intelekt vysílá a jednání na jejich popud je křišťálově jasné a spojené s realitou. Je-li mysl plná nevědomých identifikací, emocí, projekcí, úmyslů a vazeb, potom myšlenku vnímáme jako něco jiného, než je. Tato nepochopená myšlenka se stane základem mnoha nesprávných, nevědomých úsudků, stresu a následných nesprávných činů.

Meditace přináší vnitřní mír a trvalé štěstí. Čtyři z Patandžálího osmi stupňů praktikování jógy pomáhají meditujícímu zkoumat vnitřní zákoutí mysli. Jsou to pratyahar, dharana, dhyana a samadhi. Velmi účinné techniky meditace využívají tzv. „Prvotního zvuku“ Naad, které přivedou mysl do stavu Shunya - Nula. Tímto úžasným a obsáhlým tématem se zabýváme v sekci Prvotní zvuk – Naad.

 

Sadhana

Sadhana znamená denní duchovní praxe. Sadhana je sebedisciplína, která nám umožňuje vyjádřit nekonečno v rámci sebe samého. Je to disciplína mysli a těla, aby sloužily duši. Sadhana udržuje čistou mysl, aby byla schopna vést naše činy. Sadhana je obohacení a tříbení sama sebe. Neděláte jí proto, abyste potěšili vašeho boha, nebo kohokoli jiného, ani pro, abyste něco získali. Sadhana je osobní proces, který vynáší napovrch to nejlepší z vás.

Sadhana, aradhana a prabhupati – disciplína, postoj a mistrovství. To jsou sekvence našeho duchovního vývoje a růstu. Zpočátku se nám může zdát, že sadhana je něco negativního, protože dává do popředí disciplínu na úkor našeho spánku a pohodlí. Zároveň je náročné odolávat všem ostatním vlivům, které se snaží narušit naše pokusy o pravidelnost.

Jakmile se však sadhana stane aradhanou (je to nedílná součást našeho dne), zůstávají nám pouze pozitivní pocity jako výsledek naší zkušenosti. Je pro nás snadné spojit se se svým vyšším Já. Naše mysl se stane aktivnější v procesu očisty našeho podvědomí. Je to chvíle konfrontace: „Jsem ochoten konat a myslet ve svém nejvyšším vědomí, nebo chci setrvávat nadále ve své staré identitě?“ Pokud je naše volba ve prospěch vyššího Já, sadhana se pro nás stane radostí a s nadšením jí každé ráno vítáme. Poté co nám aradhana očistí podvědomí, posuneme se do stavu PRABHUPATI – Mistrovství Universa. Naše vnímání reality se změnilo. V tomto mistrovském stadiu vývoje nás již nemotivují věci, peníze, sex, sláva a nijak na nich nelpíme. V tomto neutrálním stavu vnímáme nekonečný vesmír ve všem kolem nás. Nic jiného kromě pocitu nekonečné existence pro nás není motivující. Motivace přichází z nitra naší osobnosti.

 

Seva

Seva je nezištná pomoc druhým. To znamená naši činnost, kterou vykonáváme, bez očekávání jakékoli odměny, či odplaty. Sevu bychom dokonce neměli dělat, ani pro své potěšení z pomoci, protože to už je svého druhu odměnou. Seva je pokrmem duše. Je to cesta, jak tříbit své podvědomí a rozvíjet své vědomí.

Tento přístup k životu vám ukáže, že opravdu sklízíte, to co sázíte. Pokud sázíte pomoc, vesmír vám pomůže. Změníte realitu svého života svým vlastním úsilím.
Na těchto stránkách se budeme snažit zapojit do užitečných projektů Sevy, o kterých vás budu informovat. Pokud máte návrh na Sevu i pro ostatní, napište a nabídneme účast i ostatním.

created by entity

© 2014 yogasol.cz, všechna příslušná práva vyhrazena.